COACHING

Coaching jest najefektywniejszym i najszybszym sposobem rozwoju osobistego, pokonywania ograniczeń i osiągania celów. Skierowany jest do każdej osoby, której pragnieniem jest rozwój i realizacja celów. Opiera się przede wszystkim na partnerskich relacjach pomiędzy klientem a coach‚em.
Coach to osoba, która kieruje i pomaga w procesie rozwoju umiejętności i kompetencji w najlepszy dla klienta (Coachee)) sposób, tak by odnalazł on swoje własne rozwiązania, które pozwolą mu zwiększyć możliwości i szybkość ich wdrożenia. Podstawową kwestią jest tu wyznaczenie celu, który klient chce zrealizować.

Formy i obszary, których dotyczy Coaching:

Coaching

jest dla nas stworzeniem takich warunków między coachem i klientem, w której klient uzyskuje ponadprzeciętne efekty w życiu osobistym i biznesowym. Dzięki temu podnosi jakość swojego życia (prywatnie i zawodowo) i potrafi zadbać o swój rozwój efektywniej m.in. dzięki narzędziom Inteligencji Emocjonalnej.

Proces coachingu

opiera się na kilku rzeczach:

  • świadomym podejściu do obecnych schematów działania,
  • przełamywaniu schematów działania i podejmowaniu własnych nowych działań w celu realizacji celów,
  • refleksji nad obecnymi działaniami,
  • realizowaniu, czyli działaniu w celu osiągnięcia celów,

Coach

To osoba, która przechodzi drogę rozwoju i osiągania założonego celu razem z klientem (coachee) dbając o komfort i utrzymanie wyznaczonego kierunku, obranego przez osobę klienta. Coach staje się katalizatorem zmian, których inicjatorem jest klient. Efektem działań coacha jest ujawnienie wewnętrznych pragnień, motywacji i sposób działań, tak aby klient spójnie ze sobą mógł realizować swoje zadania w najbardziej skuteczny sposób.

Klient (Coachee)

To osoba, która chce poddać się procesowi coaching‚u i chce dojść do własnych rozwiązań przy pomocy Coach‚a, który zadba by Coachee szedł wyznaczoną przez siebie drogą.