Coaching dla Zarządzających – Executive Coaching

executive-coaching-done2Coaching Kadry Zarządzającej (z ang. Executive Coaching) jest nastawiony na uzyskiwania najlepszych wyników przez kadrę zarządzającą. Celem jest wzrost pracy działów i bezpośrednio kierowników najwyższych szczebli zarządzania.

 

 

 

Tak, chcę skorzystać z Programu Coachingowego