Miejsce Szkolenia – AIP Wrocław przy BZWBK

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocław przy BZWBK,
ul. Bolesława Chrobrego 12-14, Wrocław - wejście od ul. Jagiellończyka w podwórzu.