Polityka Prywatności

Think&Grow Sp. z o.o. właściciel marki – Golden Trainers (GT), zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów i programów szkoleniowych GT obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.goldentrainers.pl/polityka_prywatnosci

Dane Osobowe

Wszelkie dane osobowe podane na tej stronie i w programach GT należą do Think&Grow Sp. z o.o. i pod żadnym pozorem nie będą odsprzedawane ani przekazywane osobom ani firmom trzecim.

Jeżeli otrzymałeś od nas email, tzn. że pozyskaliśmy go drogą Twojego bezpośredniego zapisu w jednym z naszych projektów – Odyseja Sukcesu, Sukces na Śniadanie, Goal Design, Mówca Doskonały, Sprzedający Sprzedawca, Huminiecki Business Coaching, Time Masters, Golden Trainers.

Jeśli akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Podmiotami odpowiedzialnym za Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (Administratorem Danych) jest:

Think&Grow Sp. z o.o.
ul. Rodzinna 9/7, 53-029 Wrocław, Polska
NIP 899 276 06 97

Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W RAZIE PYTAŃ LUB WNIOSKÓW? PUNKT KONTAKTOWY OCHRONY DANYCH
W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki i Przetwarzaniem Danych Osobowych lub wniosków związanych z przysługującymi Państwu prawami, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych:
biuro@goldentrainers.pl

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy korzystają z usług firmy GetResponse oraz Mailerlite na podstawie zawartej umowy, umożliwiającej przechowywanie danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Do:

 • informacji odnośnie szkoleń i wydarzeń,
 • informowania o akcjach promocyjnych,
 • przesyłania informacji takich jak techniki, porady, wiedza, opisy sytuacji, przemyślenia

Jakie dane przetwarzamy?

tylko te dane, które nam powierzysz:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres email
 • historia zakupów

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Twoich danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa. Aby uzyskać informacje o tym, jak długo określone Dane Osobowe będą przechowywane przed usunięciem ich z naszych systemów i baz danych, prosimy skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych.

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zagwarantowania ochrony Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych zastosowaliśmy odpowiedni zestaw środków technicznych i organizacyjnych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES i INNYCH NARZĘDZI

Na naszych stronach korzystamy z plików cookie aby zapewnić dostęp do najlepszej z możliwych treści oraz ulepszać nasz serwis.

Twoje prawa

 • Masz prawo dostępu do danych
 • Masz prawo do zmiany i poprawiania błędów w Twoich danych
 • Masz prawo do usunięcia swoich danych poza danymi, które służą do realizacji zlecenia i zapisów księgowych
 • Masz prawo do nie wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 • Masz prawo do niewyrażania zgody na kontakt bezpośredni
 • Masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych