Szkolenia Biznesowe dla Firm

Co sprawia, że jedne firmy osiągają lepsze wyniki od innych?

kompetencje ludzi

 

 

Czy chciałbyś zwiększyć efektywność swoich zespołów w Kluczowych Obszarach Firmy?

Jesteś szefem firmy bądź menadżerem i zastanawiasz się w jaki jeszcze sposób możesz rozwinąć siebie, firmę i osoby z nią powiązane aby zwiększyć przychody i skuteczność podejmowanych działań? Z drugiej strony przypominasz sobie, że ostatnie szkolenie nie należało do udanych albo było mało praktycznej wiedzy i zero rozwoju umiejętności. Co w takiej sytuacji?

Zanim zdecydujesz się powierzyć nam przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, pozwól, że najpierw zbadamy jakie konkretnie są potrzeby. Gdzie znajdują się wąskie gardła, jakich umiejętności faktycznie potrzebują twoi współpracownicy, aby można było zwiększając ich kompetencje zrealizować wyniki w Kluczowych Obszarach firmy.

Dzięki temu wyznaczymy konkretny cel i będziemy mogli zmierzyć jego poziom realizacji. Zaproponujemy rozwiązania uzupełniające do szkolenia, które pozwolą stymulować rozwój zespołów również po szkoleniu i przygotujemy dla Ciebie lub twoich menedżerów, konkretne elementy wdrożeniowe.

 

Chcę wypełnić ankietę i otrzymać ofertę

Teraz zastanów się jak ważne jest by uczestnicy szkolenia rozwijali się w dobrej, entuzjastycznej atmosferze, która sprzyja procesowi nauki wiedzy i umiejętności? Jak ważne jest by łączyć to z konkretnymi wymaganiami w stosunku to uczestników?

Skuteczność i efekty uzyskujemy między innymi dzięki cyklowi Davida Kolba, w którym za pomocą technik NLP już podczas omawiania teorii przez trenera, osoby uczestniczą w ćwiczeniach, zanim do nich faktycznie dojdzie. Uczestnik wciągany jest w szkolenie, tak by koncentrować się w danym momencie na rzeczach najważniejszych, które są przed jego oczami. Dodatkowo za pomocą metafor uczestnicy opierają nową wiedzę o swoje doświadczenia co dodatkowo wzmacnia przekaz i pozwala dzielić się z innymi uczestnikami własnymi przemyśleniami dając niesamowitą możliwość zwiększania perspektyw i integracji zespołów podczas prowadzonego treningu. Zainteresowanie procesem zdobywania wiedzy, umiejętności, a także i współpracy między sobą, przyczynia się do synergii poszczególnych indywidualnych osób podczas szkolenia i w wykonywanej na co dzień pracy na rzecz firmy.

Dajemy więc motywację DO i korzyści z wykorzystania umiejętności nabytych podczas szkoleń i zastosowania ich dla siebie i dla firmy.

 

Chcę wypełnić ankietę i otrzymać ofertę

OBSZARY SZKOLEŃ:

  • sprzedaż (zamykanie sprzedaży, usuwanie obiekcji, prezentacja, obsługa klienta, trudny klient)
  • savoire-vivre w biznesie
  • wystąpienia publiczne (prowadzenie spotkań biznesowych, prowadzenie spotkań firmowych, przemówienia do audytorium ogólnego, prezentacja projektów, prezentacja pomysłów)
  • zarządzanie czasem (efektywność indywidualna i grupowa, wprowadzanie nawyków, zarządzanie przez nawyk)
  • komunikacja (problemy i błędy komunikacyjne, usprawnianie komunikacji wewnątrz firmy, komunikacja na zewnątrz)
  • zarządzanie zespołami (tworzenie zespołów, role zespołowe, procedury i procesy, odpowiedzialność w zespole, kodeks honorowy, usprawnianie zespołów)